Adgang til dette websted forudsætter kendskab til og accept af følgende vilkår og betingelser for brug.

Brugeren forpligter sig til at bruge webstedet i overensstemmelse med loven og denne juridiske meddelelse samt med almindelig anerkendt moral og god skik og offentlig orden.

Læs de følgende afsnit omhyggeligt. Her er alle de juridiske oplysninger, du har brug for at vide, hvis du vil surfe sikkert.

1. Generelle oplysninger om ejeren af webstedet.

I henhold til artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli 2002 om lov om informationssamfundstjenester og elektronisk handel informeres brugeren om, at ejeren af hjemmesiden er:

HOUSE OF WONDER CONTINENTAL S.L. - CIF B67788968

Calle Santa Isabel, 2 - PISO 1 B; 28911; LEGANÉS; MADRID

604232579

info@houseofwonder.es

Selskabet er registreret i handelsregistret i Madrid: Bind 42596, Folio 191, opslag 1, side M-753494.

2. Intellektuel og industriel ejendomsret.

2.1 Indhold.

Alle elementer, der udgør det grafiske design af dette websted, menuer, navigationsknapper, kildekoder, tekster, billeder, fotografier, teksturer, grafik, animationer, videoer og andet indhold tilhører HOUSE OF WONDER CONTINENTAL S.L.

På samme måde er HOUSE OF WONDER CONTINENTAL S.L. også ejer af de mærker, kendetegn, domænenavne og kommercielle navne (undtagen dem, der svarer til sponsorer, annoncører osv.), der vises på dette websted.

Der tages således forbehold for alle rettigheder til hel eller delvis reproduktion, ændring, tilpasning, offentlig kommunikation, edb-behandling, distribution, forvandling, overførsel, salg, udlejning, lån og/eller enhver anden intellektuel eller industriel ejendomsret, som kan tilkomme ejeren af indholdet af webstedet. Enhver udøvelse af ovennævnte rettigheder skal være betinget af en forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af disse rettigheder.

Ejeren forpligter sig til at korrigere eventuelle formelle eller numeriske fejl, der måtte forekomme i indholdet af de forskellige dele af webstedet, så snart han bliver opmærksom på dem.

Adgang til dette websted indebærer under ingen omstændigheder, at brugerne opnår nogen form for ejendomsret til indholdet, og det må derfor ikke anvendes til noget formål. Brugerens ukorrekte brug af dette indhold gør ham/hende alene ansvarlig over for ejeren og tredjeparter for enhver skade, der måtte opstå, samt for eventuelle juridiske overtrædelser, der måtte opstå.

2.2 Links.

Vi informerer dig om, at tilstedeværelsen af links til websider, der administreres af tredjeparter på dette websted, udelukkende er informative og under ingen omstændigheder udgør en opfordring til at indgå kontrakt om produkter eller tjenester, der tilbydes på destinationens websted. Brugerens adgang sker på dennes eget ansvar og på de betingelser, der gælder for brugen af dem.

Hvis indehaveren har effektiv viden om, at de oplysninger eller aktiviteter, som sådanne links henviser til, er ulovlige, udgør en forbrydelse eller kan skade en erstatningspligtig tredjemands ejendom eller rettigheder, skal indehaveren handle med den nødvendige omhu for at fjerne eller deaktivere det pågældende link så hurtigt som muligt.

3. Kommerciel kommunikation ad elektronisk vej.

Ved at give dine kontaktoplysninger giver du dit samtykke til at modtage oplysninger om vores tjenester. Sådanne kommercielle meddelelser om aktiviteter, tjenester, tilbud, særlige kampagner osv. kan sendes på enhver måde, herunder via e-mail.

Indehaveren sender ikke kommerciel kommunikation ad elektronisk vej uden at identificere den som sådan i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002 om informationssamfundstjenester og elektronisk handel.

Brugeren kan gøre indsigelse mod behandlingen af sine oplysninger til reklameformål ved at sende en e-mail til følgende adresse info@houseofwonder.es og dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved blot at meddele, at du ønsker at tilbagekalde det.

De oplysninger, der sendes med henblik på at opretholde det eksisterende kontraktlige forhold mellem brugeren og indehaveren, samt udførelsen af informationsopgaver og andre aktiviteter i forbindelse med den service, som brugeren måtte indgå kontrakt med virksomheden, vil ikke blive betragtet som kommerciel kommunikation.

4. Politik for cookies.

Dette websted bruger cookies. En cookie er en fil, der downloades til din computer, når du besøger visse websider. Cookies gør det muligt for et websted bl.a. at gemme og hente oplysninger om en brugers eller dennes computers browsingvaner, og afhængigt af de oplysninger, de indeholder, og den måde, du bruger din computer på, kan de bruges til at genkende brugeren.

Du kan få flere oplysninger om de cookies, der anvendes på dette websted, ved at læse afsnittet COOKIESPOLITIK.

5. Begrænsninger eller udelukkelser af ansvar.

5.1 Tekniske fejl.

Ejeren kan ikke garantere tilgængeligheden og kontinuiteten i driften af webstedet og er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af manglende adgang til webstedet, computerfejl, telefonfejl, afbrydelser, afbrydelser, forsinkelser eller blokeringer forårsaget af mangler eller overbelastninger i telefonlinjer, i internetsystemet eller andre elektroniske systemer, der opstår i forbindelse med driften, og andre skader, der kan forårsages af tredjeparter gennem uautoriserede indbrud, som ejeren af webstedet ikke har nogen kontrol over.

Ejeren anvender virusdetektionsprogrammer til at kontrollere alt indhold, der indføres på webstedet. Den kan dog ikke garantere, at der ikke findes virus eller andre elementer, der er indført af tredjemand, og som kan forårsage ændringer i brugernes fysiske eller logiske systemer eller i de elektroniske dokumenter og filer, der er lagret i deres systemer.

Under alle omstændigheder er indehaveren fritaget for enhver skade, der måtte opstå som følge heraf.

5.2 Ansvar for indhold.

Ejeren forbeholder sig ret til at afbryde adgangen til sit websted eller dets indhold til enhver tid og uden forudgående varsel og er ikke ansvarlig for skader, som brugeren måtte lide som følge af fejl eller udeladelser i indholdet af webstedet, selv om ejeren forpligter sig til regelmæssigt at kontrollere og overvåge indholdet og oplysningerne heri.

Ejeren garanterer, at alt indhold og alle tjenester, der tilbydes på dette websted, respekterer princippet om personlig værdighed, princippet om ikke-diskrimination på grund af race, køn, religion, overbevisning, nationalitet, handicap eller andre personlige eller sociale forhold samt princippet om beskyttelse af unge og børn.

Ejeren er ikke ansvarlig for andet indhold, der er hostet af tredjeparter på sit websted, hvis ejeren ikke har nogen faktisk viden om, at sådanne lagrede oplysninger er ulovlige, eller at de skader en erstatningspligtig tredjeparts ejendom eller rettigheder, eller hvis ejeren har en sådan viden, at han handler omhyggeligt for at fjerne sådant indhold eller gøre det umuligt at få adgang til dem.

6. Retssager, gældende lov og jurisdiktion

Ejeren forbeholder sig ret til at anlægge enhver civilretlig eller strafferetlig sag, som den anser for nødvendig i tilfælde af ukorrekt brug af webstedet og dets indhold eller i tilfælde af overtrædelse af disse betingelser.

Forholdet mellem brugeren og indehaveren er underlagt de gældende regler, der gælder på det spanske område. Hvis der opstår en tvist i forbindelse med fortolkningen og/eller anvendelsen af disse vilkår og betingelser, skal parterne underkaste deres tvister den almindelige jurisdiktion til de domstole og domstole, der svarer til loven.